Vedlikeholdskalender

JANUAR 
•Røykvarsler kontrolleres 
•Brannslukningsapparat kontrolleres 

FEBRUAR 
•Måk av snø på taket. Ikke skad takbelegget! 
•Rengjør filter i kjøkkenvifte 

MARS 
•Rens vannfilter i tappekraner 
•Rens vannfilter i eventuell reduksjonsventil 

APRIL 
•Taket inspiseres: vindski, vannbord, papp, takstein 
•Takrenner etterses og renses 
•Avtrekksventiler i våtrom renses og justeres 
•Rengjør filter i kjøkkenvifte 

MAI 
•Kaldt loft inspiseres 
•Kryperom inspiseres 
•Planlegg årets malejobb 

JUNI 
•Rengjør filter i kjøkkenvifte 
•Slanger til oppvaskmaskin sjekkes 
•Slanger til vaskemaskin sjekkes 

JULI 
•Røykvarsler kontrolleres 
•Steng hovedstoppekran i ferien 

AUGUST 
•Rengjør filter i kjøkkenvifte 

SEPTEMBER 
•Smør hengsler og låser 
•Kontroller garasjeporter 
•Rens sluk og vannlåser 

OKTOBER 
•Steng utekraner 
•Rens takrenner for løv 
•Rengjør filter i kjøkkenvifte 
•Ta inn all maling etc. som kan fryse 

NOVEMBER 
•Avtrekksventiler i våtrom renses og justeres 
•Viftemotor på ventilasjonsanlegg etterses 
•Se over elektriske kontakter, brytere og motorer 
•Rens filtre i vaske- og oppvaskmaskin 
•Rens filtre i tørketrommel og vifteovner 

DESEMBER 
•Rengjør filter i kjøkkenvifte 
•Slanger til oppvaskmaskin sjekkes 
•Slanger til vaskemaskin sjekkes